Vertrouwens-contactpersoon

VV Haaksbergen

Vertrouwenscontactpersoon

Wij willen een voetbalvereniging zijn waar iedereen zich veilig en welkom voelt.

Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen te voorkomen.

Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus, helaas, ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat voor de één een grapje is, kan voor de ander ongewenst gedrag zijn.

Je kunt zelf met ongewenst gedrag te maken krijgen, maar je kunt het ook bij iemand anders zien gebeuren. Ook dan, bijvoorbeeld als trainer, leider, medesporter of ouder, vragen wij je om contact op te nemen met onze Vertrouwenscontactpersoon (VCP).

Bij een vermoeden van seksuele intimidatie zijn trainers en leiders zelfs verplicht om dit te doen.

Wat doet de VCP?

De VCP zal naar jouw verhaal luisteren en samen met jou kijken wat verdere stappen zouden kunnen zijn. Soms is iets op te lossen binnen de vereniging en in sommige gevallen is het verstandig er andere deskundigen bij te betrekken. Dit zal altijd in overleg met de melder gebeuren.

De VCP is onafhankelijk en jij blijft anoniem.

Wie is de VCP van v.v. Haaksbergen?

Henrieke Kienstra is al een aantal jaren de Vertrouwenscontactpersoon van v.v. Haaksbergen. Bij Henrieke kun je je verhaal kwijt en zij kan waar nodig het verhaal (anoniem) neerleggen bij het bestuur van v.v. Haaksbergen.

Via het emailadres vertrouwenscontactpersoon@vvhaaksbergen.nl kun je contact met Henrieke leggen. Zij neemt dan binnen 24 uur contact met je op.

Let op: dit emailadres is uitsluitend bedoeld om een afspraak te maken, niet om al te melden waar het over gaat.