G - voetbal met twentse trots

De v.v. Haaksbergen was de eerste en tot nu toe enige voetbalvereniging in Haaksbergen die voetbal aanbiedt voor mensen met een beperking.

 Reeds in de jaren ‘90 van de vorige eeuw had de v.v. Haaksbergen een zogenaamd G-team, maar door omstandigheden viel dit team uit elkaar.

 

 Zo’n 10 – 15 jaar moest de v.v. Haaksbergen het stellen zonder G-voetbal, maar onder de bezielende leiding van m.n. Luuk Bergman en Margriet van Urk (beiden helaas overleden), ontstond er een nieuw G-team.

Sinds deze herstart is de groep voetballers gestaag gegroeid.

 Het G-voetbal team speelt een onderlinge competitie met diverse verenigingen uit de regio. Daarnaast worden er regelmatig toernooien
georganiseerd – ook door ons zelf – voor deze groep mensen.

Sinds 2022 presenteert het team zich onder de naam “Twentse Trots”.

 

 De Twentse Trots traint 1x per week om 19.30 uur op de woensdagavond. Deze trainingen worden verzorgd door enkele enthousiaste spelers van het 1elftal.

 

 Ook belangstelling om te voetballen in het Twentse Trots team? Stuur een mail naar gvoetbal@vvhaaksbergen.nl