Verkenning v.v. HSC’21 en v.v. Haaksbergen tot samenwerking

In de afgelopen periode hebben er een aantal oriënterende gesprekken
plaatsgevonden tussen de jeugdcommissies van v.v. H.S.C. ’21 en v.v.
Haaksbergen.
Deze gesprekken zijn voor de besturen van beide verenigingen aanleiding
geweest om in breder verband met elkaar te spreken over de mogelijkheden tot
samenwerking op een aantal gebieden.
Als gevolg hiervan wordt op twee deelgebieden een verkenning uitgevoerd.
Deze twee deelgebieden zijn: samenwerking jeugd en capaciteit van de
voetbalvelden.
De verkenning wordt uitgevoerd door commissies. De commissies voeren in het
tweede kwartaal van 2019 deze verkenning uit en rapporteren aan beide besturen.
Op basis hiervan besluiten de besturen of er vervolgstappen zijn en wat eventuele
vervolgstappen zijn. Los van de uitkomst zal dit geen invloed hebben op de
bestaande samenwerking tussen de jeugdteams van v.v. Buurse en v.v. H.S.C.’21.