Van de bestuurstafel

Per 01-01-2021 zal Giljam Wartena zijn functie van voorzitter van v.v. Haaksbergen neerleggen. Hij is dan precies vijf jaar voorzitter geweest.
Bij zijn aantreden heeft Giljam al kenbaar gemaakt het voorzitterschap voor een periode van vijf jaar te willen doen. Nu de vereniging in een stabiele situatie verkeert, is Giljam van mening dat het goed is dat een nieuwe voorzitter de vereniging de volgende fase inleidt.
Tijdens zijn bestuursperiode heeft Giljam samen met de rest van het bestuur vooral gewerkt aan de structuur en stabiliteit van de vereniging. Dat waren ook de doelen die vooraf waren gesteld.
Vanaf medio dit jaar heeft het bestuur zich gebogen over het opvolgingsvraagstuk. Dat is nog niet afgerond. Daarom zal Ronny Overbeeke tijdelijk de voorzittersfunctie invullen.
Inmiddels is Peter Horn toegetreden tot het bestuur, waarmee het bestuur weer op sterkte is. Zijn officiële aantreden zal natuurlijk tijdens de ALV worden bekrachtigd.
Peter zal zich met name bezig gaan houden met technische zaken en het G-voetbal.
Daarnaast heeft het bestuur nog een aantal kandidaten op het oog met betrekking tot een bestuursfunctie.
Giljam zal d.m.v. zijn bestuursfunctie Stichting Groot Schotenhagen en zitting in stuurgroep “Lokaal Sportsakkoord Haaksbergen” indirect betrokken blijven bij de vereniging, maar we hopen hem natuurlijk ook nog regelmatig op “t Scholtenhagen te zien.
Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn tijd, inzet, enthousiasme en visie en wensen hem alle goeds voor de toekomst.