Status verkennende gesprekken HSC ’21

Sinds enige tijd is het bestuur en een delegatie van de jeugd in gesprek met HSC’21 over een verkenning tot samenwerking. In het afgelopen jaar heeft het Bestuur daarover regelmatig de communicatie met de leden gezocht: in het clubblad, tijdens de Algemene Ledenvergadering en ook nog tijdens de ouderavond voor de jeugd.
Vanuit het kader van de jeugd hebben wij het verzoek gekregen om de actuele status te communiceren en uiteraard doen wij dat graag.
De gesprekken zijn in de 3e fase en verlopen in uitstekend sfeer van wederzijds respect. Na de kerstvakantie worden de gesprekken hervat.
Tot slot is het goed om te noemen dat de commissie “velden’ die ook een verkenning heeft gedaan naar de mogelijkheden tot samenwerking tot een succesvolle afronding is gekomen. Op wens van v.v. Haaksbergen mag de eerste selectie in de winterperiode trainen op het kunstgras van HSC. Ook deze gesprekken zijn in goede harmonie geweest en hebben dus geleid tot een mooi resultaat.