Rustige algemene ledenvergadering

Op maandag 28 oktober heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de v.v. Haaksbergen plaats gevonden in de kantine. Tijdens de vergadering heeft het bestuur uiteengezet wat er het afgelopen jaar/voetbalseizoen is gedaan om de vereniging verder vooruit te helpen op allerlei gebieden. Uiteraard werden ook de financiele resultaten gepresenteerd, waarbij is gebleken dat de vereniging met een klein tekort heeft moeten afsluiten. Grote oorzaak was de droge zomer van 2018, waardoor trainingen elders werden afgewerkt (minder kantine inkomsten) en er veel gesproeid moest worden (hogere energiekosten).

De vergadering heeft ingestemd met een kleine verhoging van de contributie op basis van de prijsindex. De nieuwe contributies zijn hier te vinden.

Daarnaast zijn de toekomstplannen gepresenteerd, waarbij de verkennende gesprekken met de Scholtenhagen bewoners zijn verduidelijkt.

Als afsluting werden meerdere jubilarissen gehuldigd voor hun langdurige lidmaatschap.

25 jaar: Roel Schoemaker en Alexander Noordink (afwezig)

40 jaar: Jan Bronkers en Ronnie Wennink (afwezig)

50 jaar: Mees van den Brink

80 jaar(!): Herman Kolenbrander (afwezig)

Tot slot werden Roel Schoemaker en Johan Diepenmaat voorgedragen als Lid van Verdienste voor het vele werk dat zij in de loop van de jaren voor de v.v. Haaksbergen hebben gedaan. De vergadering stemde hier onder luid applaus mee in.

Johan Diepenmaat (Lid van Verdienste), Mees van den Brink (50 jaar lid), Jan Bronkers (40 jaar lid) en Roel Schoemaker (25 jaar lid en Lid van Verdienste)