Sponsoring

 

WAT DE V.V. HAAKSBERGEN JE BIEDT, VIND JE BIJ EEN ANDER NIET !!!

Sport en sponsoring gaan hand in hand. Zonder de financiële ondersteuning van het bedrijfsleven, geen prestaties die tot de verbeelding spreken. Dat geldt ook voor v.v. Haaksbergen, die weliswaar niet tot de grootste voetbalverenigingen van Nederland behoort, maar die wel een zeer sociaal gebonden vereniging is en die net zo afhankelijk is van externe gelden als elke andere club.

Historie sponsoring bij de v.v. Haaksbergen
Voetbalvereniging Haaksbergen is een club met een rijke historie. Al vele jaren wordt de v.v. Haaksbergen ondersteund door vele sponsoren. De club heeft voor elk elftal, zowel senioren als jeugd, een kledingsponsor. Daarnaast zijn er andere sponsoren die de club op welke manier dan ook al jaren trouw ondersteunen. Op dit moment is   sponsor van het eerste elftal.

 

Waarom sponsoring van v.v. Haaksbergen?
Ongetwijfeld zult u zich afvragen: wat kan v.v. Haaksbergen voor mijn bedrijf betekenen? Het antwoord luidt: VEEL!
Immers:

 1. Voetbal is een publieksvriendelijke en populaire sport. Uw reclame-uitingen komen daardoor onder de aandacht van een breed publiek.
 2. Kenmerkend voor v.v. Haaksbergen is de grote sociale gebondenheid. U kunt door sponsoring deel uit maken van deze “groen-witte familie”.
 3. Voor de leden worden veel andere activiteiten naast het voetbal georganiseerd (te denken valt aan de Familiedag, Mooscross, Kaart- en Bingoavonden, jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi voor veteranen, etc.). Hierbij krijgen ook onze sponsoren de nodige aandacht.
 4. De slogan van de v.v. Haaksbergen is dan ook:

‘Wat de v.v. Haaksbergen je biedt, vind je bij een ander niet !!!’.

Welke vorm van sponsoring u ook kiest, de voetbalvereniging Haaksbergen zorgt altijd voor een prima uitstraling.

Organisatie sponsoring bij de v.v. Haaksbergen
De sponsoring binnen de v.v. Haaksbergen wordt georganiseerd en gecoördineerd door de Sponsorcommissie die een integraal onderdeel uit maakt van de Vriendenkring van de vereniging. De voorzitter van de Vriendenkring – tevens voorzitter van de Sponsorcommissie – maakt deel uit van het bestuur van de v.v. Haaksbergen.Uw belangen worden daardoor binnen de gehele vereniging gewaarborgd en gedragen. Hieronder vindt u de mogelijkheid om contact op te nemen met de leden van de Sponsorcommissie.

Voor meer informatie, neem gerust contact op via: telefoon 053 – 5728586 of mail sponsor@vvhaaksbergen.nl

Sponsormogelijkheden
De v.v. Haaksbergen biedt tal van mogelijkheden om u en uw bedrijf in Haaksbergen en omstreken te profileren. En zelfs wereldwijd via onze eigen website vvhaaksbergen.nl.

Combinatiepakketten

De v.v. Haaksbergen biedt de mogelijkheid om via pakketten – zogenaamde combinatiepakketten – te sponsoren. Er bestaan 6 pakketten, die als volgt zijn samengesteld:

Pakket 1:

Trespa reclamebord langs het hoofdveld

3 barkrukken

Advertentie in clubblad 1/4 pagina

Pakket 2:

3 vlaggen om het hoofdveld

3 bar krukken

Advertentie in clubblad 1/4 pagina

Pakket 3:

3 vlaggen om het hoofdveld

Trespa reclamebord langs het hoofdveld

Advertentie in clubblad 1/2 pagina

Pakket 4:

3 barkrukken

Advertentie in clubblad 1/4 pagina

Pakket 5:

Trespa reclamebord langs het hoofdveld

Advertentie in clubblad 1/4 pagina

Pakket 6:

3 vlaggen om het hoofdveld

Advertentie in clubblad 1/4 pagina

Natuurlijk kan in overleg van bovenstaande combinatiepakketten afgeweken worden.

Reclameborden

 • Worden geplaatst langs het hoofdveld.
 • De reclameborden zijn vervaardigd van trespa hebben een standaard afmeting van 305 x 65 cm. Het maken van de reclameborden wordt gedaan onder beheer van de vereniging.
 • De sponsor levert een duidelijke lay-out aan.
 • Eenmalige opmaakkosten zijn voor rekening van de vereniging.
 • De vereniging zorgt voor het noodzakelijk onderhoud aan de borden en is verantwoordelijk voor een representatieve uitstraling van de reclame van de sponsor.
 • De looptijd van de overeenkomst is 4 jaar en wordt d.m.v. een overeenkomst bekrachtigd. Zonder schriftelijke afmelding zal deze overeenkomst stilzwijgend verlengd worden.
 • Het reclamebord blijft eigendom van de vereniging.
 • Als sponsor krijgt u gratis toegang bij reguliere thuiswedstrijden van het eerste elftal.

Reclamevlaggen

 • De sponsor dient zelf te zorgen voor de vlaggen (vaste maten zijn 120 x 300 of 100 x 400 cm).
 • Afhankelijk van de noodzaak (slijtage / verkleuring) levert de sponsor 1 a 2 keer per jaar nieuwe vlaggen aan.
 • De looptijd van de overeenkomst is 4 jaar en wordt d.m.v. een overeenkomst bekrachtigd. Zonder schriftelijke afmelding zal deze overeenkomst stilzwijgend verlengd worden.

Sponsoring barkrukken

 • De sponsor wordt de mogelijkheid geboden om een barkruk te sponsoren.
 • De opmaakkosten voor de bakkruk zijn voor rekening van de vereniging.
 • De sponsor levert zelf een duidelijke lay-out aan.
 • De barkruk blijft eigendom van de vereniging.
 • De looptijd van de overeenkomst is 4 jaar en wordt d.m.v. een overeenkomst bekrachtigd. Zonder schriftelijke afmelding zal deze overeenkomst stilzwijgend verlengd worden.

Advertentie in het clubblad
Advertentie in clubblad Zwart op Wit, 8 keer per jaar, oplage 600 exemplaren.

Overige mogelijkheden voor sponsoring

Reclame op website vvhaaksbergen.nl

 • De sponsor wordt de mogelijkheid geboden om reclame te maken op de website van onze voetbalvereniging.
 • De sponsor levert zelf een lay-out voor reclame aan bij de Sponsorcommissie van de vereniging.
 • De Sponsorcommissie zal de lay-out doorgeven en bespreken met de webmaster van website.
 • De sponsoren die een elftal sponsoren, b.v. shirtsponsor, trainingspaksponsor of tassensponsor kunnen een weblink krijgen vanaf de elftal pagina.
 • De reclame op website blijft van kracht zolang de sponsor de vereniging blijft ondersteunen.

Balsponsoring

De v.v. Haaksbergen biedt de mogelijkheid om bij thuiswedstrijden van het 1e elftal de wedstrijdbal te sponsoren. De sponsor krijgt daarvoor het volgende terug:

 • Uitnodiging om bij de wedstrijd aanwezig te zijn inclusief ontvangst.
 • Uw naam wordt vermeld in de kantine van de v.v. Haaksbergen bij de balsponsoren.
 • Uw naam wordt omgeroepen voor aanvang van de wedstrijd.
 • Uw naam wordt vermeld bij de balsponsoren op de website vvhaaksbergen.nl.
 • Uw naam wordt vermeld in het clubblad van de v.v. Haaksbergen
 • Uw naam wordt vermeld in het programmaboekje van de betreffende wedstrijd.

Elftalsponsoring

Naast het eerste voetbalteam zijn er tal van mogelijkheden andere elftallen binnen de vereniging te ondersteunen. Deze teams, prestatief of recreatief, vormen het fundament van onze vereniging.

Als sponsor kunt u de bedrijfsnaam aan een team verbinden. Voor een all-in bijdrage per speler wordt uw team voorzien van een complete outfit bestaande uit shirts, broeken en kousen of  trainingspakken of tassen. Uw sponsoruiting wordt kenbaar gemaakt middels logo en/of bedrijfsnaam.

Voorwaarden sponsoring van een elftal:

 • De overeenkomst geldt voor een periode van 2 jaar.
 • De communicatiedragers (logo c.q. slogan) worden, in overleg met v.v. Haaksbergen, door de sponsor aangeleverd.
 • De sportkleding wordt door de v.v. Haaksbergen aangeschaft en onderhouden.
 • De sponsor kan tevens tegen speciale tarieven gebruik maken van de overige sponsormogelijkheden die v.v. Haaksbergen aan te bieden heeft.
 • V.v. Haaksbergen verplicht zich al het mogelijke te doen om de naam en/of logo van de sponsor zo duidelijk mogelijk uit te dragen, alsmede de belangen van de sponsor zo goed mogelijk te behartigen.

(informatie over de prijzen van de combinatiepakketten en andere vormen van sponsoring zijn te verkrijgen bij de Sponsorcommissie van de v.v. Haaksbergen)