Neem voor wedstrijdzaken contact op met onze wedstrijdsecretaris. KLIK HIER

 

# Naam Positie Telefoon Mobiel E-Mail
1 Martijn Wes Voorzitter 06 – 19246516 voorzitter@vvhaaksbergen.nl
2 Jurgen Hietbrink Secretaris 06 – 38825661 secretaris@vvhaaksbergen.nl
3 Theo Sprenkeler Penningmeester 053 – 5727118 06 – 50442990 penningmeester@vvhaaksbergen.nl
4 Jerri Kleine Wiecherink Accommodatiebeheer 053 – 5724166 accommodatie@vvhaaksbergen.nl
5 Ronny Overbeeke Kantinebeheer 053 – 5721688 06 – 30392546 kantine@vvhaaksbergen.nl
6 Brigitte Ooink Algemeen 06 – 21583909 pr@vvhaaksbergen.nl
7 Sander van den Berg Technische Zaken 06 – 83122443 sandervandenberg.nl@gmail.com.
8 Manuela Schepers Sponsoring

Activiteiten

06 – 28770011 sponsor@vvhaaksbergen.nl

actviteiten@vvhaaksbergen.nl

9 Carola Bouwhuis Algemeen 06 – 53963643