Club van 100

De Club van 100 is enkele jaren opgericht met als doel om

– extra financiele middelen te vergaren,

– voor activiteiten of middelen die het algemene belang van de vereniging dienen,

– die op dat moment niet uit de normale verenigingskas gefinancierd kunnen worden.

Op dit moment telt de Club van 100 ongeveer 60 leden – zowel verenigingsleden als niet-verenigingsleden – die een jaarlijkse bijdrage storten van 50 Euro. Voorheen was dit 100 Gulden, vandaar de naam.

Dit geld wordt, buiten de normale verenigingsadministratie, in een aparte “pot” gestort. Zowel het bestuur als de leden van de Club van 100 kunnen voorstellen doen voor de besteding van het geld. Periodiek worden de leden van de Club van 100 uitgenodigd, waar verslag wordt gedaan van het te besteden bedrag en waar besloten wordt waaraan dit geld wordt besteed.

Het bestuur van de Club van 100 bestaat uit:
– Gertin Leppink (voorzitter): telefoon 053 – 5726965

– Lars Kleine Wiecherink (secretaris): telefoon 053 – 5724166

Neem contact op met een van de contactpersonen voor informatie en lidmaatschap of stuur een mail naar cv100@vvhaaksbergen.nl