In memoriam Henny Vreeling

Geschokt en verslagen hebben we kennis genomen van het overlijden van ons erelid

HENNY VREELING

           Henny was ruim 52 jaar een zeer actief lid van onze vereniging.

Jarenlang was hij de drijvende kracht van de Vriendenkring, voorzitter van de technische commissie en van de ochtendploeg.

Ook droeg hij zijn steentje bij aan tal van verenigingsactiviteiten.

Tot het laatst toe was Henny zeer betrokken bij het wel en wee van ZIJN CLUB v.v. Haaksbergen

          Wij danken deze clubman voor zijn inzet.

Wij wensen Janny en familie heel veel sterkte om dit  verlies te dragen.

Bestuur, leden en vrijwilligers  VV Haaksbergen.

Oktober 2020.