V.V. Haaksbergen wil er aan bijdragen dat iedereen die op de één of andere manier betrokken is bij de club, hier plezier aan beleeft. Dit is niet mogelijk zonder goede afspraken, oftewel: hoe gaan we met elkaar om.

Natuurlijk gelden bij onze club de normen en waarden zoals men deze in de maatschappij mag verwachten. De afspraken die wij als club hebben gemaakt, zijn hierop gebaseerd. Daarnaast gelden bij v.v. Haaksbergen voor, tijdens en na het sporten de regels zoals die door de KNVB zijn aangegeven.

De afspraken die wij hanteren bij v.v. Haaksbergen vindt u hieronder.

Clubregels algemeen

 • Van iedereen die binding heeft met v.v. Haaksbergen wordt verwacht dat men zich gedraagt volgens de normen en waarden zoals die beschreven staan op de website.
 • Grof taalgebruik, treiteren, pesten, discriminatie, geweld en sexueel grensoverschrijdend gedrag wordt niet geaccepteerd.
 • We ruimen onze eigen rommel op. De afvalcontainers staan er niet voor niets.
 • Personen onder 18 jaar nuttigen geen alcoholische dranken bij v.v. Haaksbergen.

Het nuttigen van alcoholische dranken in/voor de kleedkamers is verboden.

Het nuttigen van alcoholische dranken langs het veld is verboden.

Het nuttigen van alcoholische dranken in/voor de kantine en bestuurskamer is op zaterdag voor 13.00 uur niet toegestaan.

 • Het is verboden te roken in/bij de kleedkamers, het ballenhok, de kantine/bestuurskamer en op/om het pannaveld.
 • Het is verboden te roken op of langs de velden en in de dugouts
 • Drugsgebruik is op het terrein van v.v. Haaksbergen niet toegestaan.
 • De kantine mag niet worden betreden met voetbalschoenen.
 • Er wordt geen glas- aardewerk meegenomen naar de velden. Ga je er mee op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng de spullen zelf terug naar de kantine.
 • Blijf tijdens een wedstrijd achter de hekken/reclameborden.
 • Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde ruimte in de fietsenstalling geplaatst. De (nood)deur van de kantine moet te allen tijde worden vrijgelaten!
 • De toegangen naar de velden, in het belang van de veiligheid, vrijhouden.
 • Ontevredenheid over technische zaken (coachen, wisselbeleid, speelwijze, training etc.) wordt eerst voorgelegd aan de trainer/teamleider. Dit natuurlijk na de wedstrijd/training. Daarna kan eventueel contact worden opgenomen met de verantwoordelijke commissie of het bestuur.
 • Erken de waarde en het belang van vrijwilligers. Respecteer degene die geheel belangeloos in zijn/haar vrije tijd aanwezig is om alles in goede banen te leiden!!

(Jeugd)speler/speelster

 • Is sportief, vertoont teamgeest en helpt/steunt zijn/haar medespelers in het veld.
 • Heeft respect voor de tegenstander, de coach en het publiek en accepteert de beslissingen van de scheidsrechter/grensrechter (ook al is hij/zij het er niet mee eens).
 • Het teambelang gaat altijd boven het individueel belang.
 • Op verzoek van je coach/trainer/TC dien je met een ander team mee te gaan.
 • De speler/speelster is zuinig op de materialen,velden en kleedkamers. Dit houdt het volgende in:
 • Helpt mee met het verzamelen van de materialen na de training.
 • Na afloop van een training/wedstrijd wordt de kleedkamer netjes achtergelaten. Dit geldt natuurlijk ook als je gast bent bij een andere vereniging.
 • Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit.
 • Meldt aan de leider als er iets kapot is gegaan.
 • De speler neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich bij verhindering tijdig af bij de trainer/leider. Als je geblesseerd bent, houd je wel contact met je team: wees regelmatig aanwezig bij trainingen en wedstrijden.
 • Scheenbeschermers zijn verplicht, ook tijdens de training!
 • Tijdens de wedstrijd wordt er in het clubtenue van de vereniging gespeeld, t.w.: zwarte broek, groen-wit gestreept shirt en kousen. Het shirt wordt in de broek gedragen.
 • Sliding broeken moeten dezelfde kleur hebben als de broek.
 • Sieraden worden afgedaan of afgeplakt, zodat er daardoor geen blessures kunnen ontstaan (zowel bij de wedstrijd als op de training).
 • Na de wedstrijd/training is het verplicht te douchen. Het wordt aangeraden daarbij badslippers te dragen.
 • Als aanvoerder bedank je altijd de wedstrijdleiders (scheidsrechter en grensrechters) en de aanvoerder van de tegenpartij.
 • Met telefoons worden NOOIT filmpjes gemaakt in de kleedkamers.
 • Het niet voldoen van de contributie kan leiden tot een trainings- en/of speelverbod.

Bestuurders

 • Hebben een voorbeeldfunctie en dienen altijd als zodanig te handelen.
 • Het beleid dat gevoerd wordt is gericht op sportiviteit en ontplooiing van iedereen die binding heeft met de club.
 • Geeft, indien gewenst, uitleg over keuzes/beslissingen en communiceert helder en duidelijk.
 • Zijn bereikbaar voor calamiteiten.

(Jeugd)trainer

 • Zorgt voor een plezierige omgeving en ziet toe op voetbaltechnische ontwikkeling van de speler.
 • Is op tijd voor trainingen/wedstrijden en zorgt voor een goede voorbereiding.
 • Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen etc.). Zorgt dat het veld na de training leeg is van de gebruikte materialen.
 • Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.

Bij slecht weer mag er altijd worden getraind op veld 4; de rest in overleg (zie mededelingenbord).

 • Vermijdt grof/incorrect taalgebruik.
 • Gebruikt geen tabak en alcohol tijdens het trainen van een team.
 • Zorgt bij afgelasting/wijziging van een training voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
 • Leert de spelers dat afspraken dienen te worden nagekomen.
 • Benadrukt de positieve zaken (negativiteit levert zelden een beter resultaat op).
 • Handelt naar de geldende afspraken bij v.v. Haaksbergen.

(Jeugd)Teambegeleider

 • Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
 • Ontvangt (gastvrij) de begeleiding van de tegenpartij en de scheidsrechter.
 • Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak etc.).
 • Verzorgt (i.o.m. de trainer) de opstellig/coaching van het team tijdens de wedstrijden.
 • Verzorgt het invullen en afhandelen van het westrijdformulier (DWF),
 • Informeert de spelers (en hun ouders/verzorgers) over de te spelen wedstrijden/toernooien/trainingen en andere activiteiten.
 • Zorgt voor een tijdige kennisgeving aan de spelers bij afgelasting van de wedstrijd.
 • Gebruikt geen tabak/alcohol tijdens het begeleiden van een team.
 • Controleert na een wedstrijd of de kleekamer netjes wordt achtergelaten. Zorgt er ook voor alle lichten uit zijn en de ramen gesloten.
 • Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de TC/bestuur/jeugdbestuur. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.
 • Stimuleert eerlijk en positief gedrag.
 • Geeft, indien gewenst, uitleg over keuzes/beslissingen en communiceert helder en duidelijk.

Ouder/verzorger (en toeschouwers)

 • Natuurlijk zijn wij blij met support, maar voor coaching is al gezorgd!

Extra coaches zaaien eerder verwarring dan dat het een team helpt.

 • Vermijdt grof/beledigend taalgebruik.
 • Rouleert, indien nodig, in het vervoersschema.
 • Zorgt er voor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training/wedstrijd.
 • Ziet er op toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training/wedstrijd.
 • Meldt kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging!
 • Erken de waarde en het integriteit van vrijwilligers (scheidsrechters, kaderleden, barpersoneel etc.). Zij staan hier in hun vrije tijd zodat uw kind kan voetballen.