Algemene Ledenvergadering

Op maandag 31 oktober is de Algemene Ledenvergadering gehouden in de kantine van de v.v. Haaksbergen.

Uit de verslaglegging door de a.i. voorzitter en de penningmeester bleek dat de vereniging een goed jaar achter de rug heeft in algemene zin en op financieel vlak. De toekomst wordt dan ook met vertrouwen tegemoet gezien.

Daarnaast is een aantal vacatures in het bestuur ingevuld: voorzitter Martijn Wes, secretaris Jurgen Hietbrink, penningmeester Theo Sprenkeler en algemeen bestuurslid Carola Bouwhuis (voorheen secretaris).

Uiteraard werden er ook weer een aantal jubilarissen gehuldigd:

25 jaar Rob Lamers en Herman Bijvank

40 jaar Appie Wennink, Ronald Kattenbelt (afwezig) en Jan Golbach

50 jaar Goos van der Klei

60 jaar Jan Meinderink, Gerard Ligtenbarg, Jan Geerdink (afwezig) en Jan Dieperink (afwezig)

70 jaar Jan Lammers

80 jaar Herman Dieperink (afwezig)

Tot slot is Carola Bouwhuis benoemd als Lid van Verdienste voor haar jarenlange werkzaamheden als secretaris van de vereniging.

Staand: Jan Golbach, Rob Lamers, Herman Bijvank, Goos van der Klei en Jan Meinderink. Zittend: Appie Wennink, Jan Lammers en Gerard Ligtenbarg